15 Ekim 2008 Çarşamba

ÖZGEÇMİŞ


ÖZGEÇMİŞİM


Doğum Tarihi ve yeri : (Kosova)Prizren 03.05.1945
Medeni Hali : Evli iki çocuklu
Tahsil durumu : Yüksek Tahsil
Okuduğu Okullar : 1- Anakara Sarar İlk Okulu 1952 - 1957
2- Ankara Namık Kemal Orta Okulu 1957 - 1960
3- Ankara Gazi Lisesi 1960 - 1965
4- Ankara Hukuk Fakultesi 1966 - 1970
5- İstanbul Hukuk Fakultesi 1970 - 1978
6- Serbest Avukatlık 1978 - 2009

Çalıştığı Kurumlar : 1. Polen Plastik A.Ş. Genel Müdür 1974 - 1977
2. Stüdyo –K Reklam ajansı Sahibi 1977 - 1980
3. ASKERLİK (Topçu Y.Subayı) 1980 - 1981
4. Maksom inşaat ve taahhüt A.Ş
Hukuk Müşaviri 1981- 1983
5. Türkiye İş Bankası Hukuk Müş.Yrd. 1983- 1985
6. Serbest Avukatlık 1985- Temadi
7. Petrol Ofisi Yönetim Kurulu Üyeliği 1992- 1996
8. Türkiye Gübre Sanayi Yönetim Kurulu
Başkan Yardımcılığı 1996-1999

Çalıştığı sivil toplum ve siyasi
Kurumlar: 1. Türkiye Çevre Koruma ve Yeşillendirme Kurumu Genel
Sekreteri 1982- 1986
2. DYP Kurucusu ve DYP Kadıköy İlçe
Yönetim Kulu Üyesi 1982- 1986
3. DYP İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyesi 1986- 1990
4. Anadolu Çevre Korumacıları Asamblesi
Genel Başkanı 1987- 1996
5. Liberal Demokrat Parti Genel Başkan Yrd. 1990- 1998
(LDP den Kayseri Millet Vekili Adayı ) 1998
6. Türkiye Çevre Koruma Ve Yeşillendirme
Kurumu 2. Başkanı 1996- 1988
7. Türkiye Çevre Koruma VeYeşillendirme
Kurumu Genel Başkanı 1998- 2004
8. T. Adalet Partisi Genel Başkanı 1999- 2002
9. Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı 2002- 2004

Yazdığı eserler : tez. Siyasi Partiler ve Anayasalarımız
Tez. Haksız Rekabet ve İhtira beratı yolsuzluğı T.C.K daki yeri
Türk İnkılaplar Tarihi
Nükleer Hukuk
Vasatı aşmak ( Çeşitli gazete ve dergilerde yayınlanan Makale Ve
yorumlarımın derlemesi)
Oğullarıma Nasihatler

Bildiği Yabancı Dil : İngilizce

Hiç yorum yok: